Darbo užmokestis

Informacija apie mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2018 m. I ketv. Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2018 m. II ketv. Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2018 m. III ketv. Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2018 m.IV ketv.
 1. Direktorius

1

1288,34

1288,34    
 2. Direktoriaus pavaduotojas

2

1133,54

1133,54    
 3. Treneris

18

768,11

768,11    

 

 

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2015 m. Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2016 m. Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2017 m.
 1. Direktorius

1

1190,74 1196,35

1196,69

 2. Direktoriaus pavaduotojas

2

725,40 944,30

992,46

 3. Treneris

17

665,78 685,19

755,86