Įsakymas prie taisyklių

Įsakymas dėl SM Klevas supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo