Nario mokestis

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-236 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m.  rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl ugdymo lėšų neformaliajam švietimui dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (sprendimas)

Sporto mokyklą „Klevas“ lankantiems:

– regbio treniruotes 1 mėn. – 5 Eur;

– žolės riedulio treniruotes 1 mėn. – 5 Eur.

Atlyginimas už teikiamą neformalųjį švietimą(nario mokestis) mokamas į sporto mokyklos „Klevas“ surenkamųjų lėšų sąskaitą LT387180000001130330 AB „Šiaulių bankas“.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A-1302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įsakymas)

sporto mokyklą „Klevas“ lankantiems vaikams atlyginimo (nario mokesčio) lengvatų taikymas, galite rasti čia…

Sporto mokyklos „Klevas“ atlyginimo už neformalųjį švietimą (nario mokestį) surinkimo ir panaudojimo tvarką galite rasti čia…

Važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarką galite rasti čia…