Nario mokestis

Lankantiems regbio ir žolės riedulio treniruotes 1 mėn. atlyginimas (toliau – nario mokestis) – 5 eurai.

Nario mokestis už teikiamas paslaugas mokamas į Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos sąskaitą Nr.  LT 387180000001130330 AB „Šiaulių bankas“ nurodant gavėją – Regbio ir žolės riedulio akademija, mokėjimo paskirtį – už „sportininko vardas pavardė“, trenerio vardas pavardė. Įmoką prašome sumokėti iki einamo mėnesio 28 dienos. Mokėjimą galite atlikti iš karto ir už kelis mėnesius.

Nario mokestis skaičiuojamas už praėjusį mėnesį. Baigiantis finansiniams ir mokslo metams (t.y. gruodžio ir gegužės mėn.) nario mokestis skaičiuojamas už praėjusį ir einamąjį mėnesį.

Nario mokestis nemokamas:

  1. mokinių vasaros atostogų metu;
  2. jei sportininkas visą einamąjį mėnesį ar nepertraukiamai 4 savaites nelankė Įstaigos dėl ligos ir pateikė gydytojo pažymą ar jos kopiją, ar tėvų prašymą.
  3. jei sportininkas iš šeimos, gaunančios socialinę pašalpą ir pateikė iš Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus pažymą arba patvirtintą jos kopiją, kad šeima gauna socialinę pašalpą, ir tėvų prašymą.

Pažymos, prašymai pateikiami už taikomas lengvatas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Nepristačius dokumentų iki nurodytos datos mokesčio lengvata netaikoma, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.

Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, nario mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Pateikus dokumentus pavėluotai, nario mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį

Jei nario mokestis nemokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, Įstaigos vadovas, informavęs sportininką ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti sportininką iš sąrašų.

 

Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio

__________________________

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miestšo savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ (sprendimas)

 

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. A-1083 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įsakymas)

 

Akademijos atlyginimo už neformalųjį švietimą (nario mokestį) surinkimo ir panaudojimo tvarką galite rasti čia…

 

Važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarką galite rasti čia…