Kviečiame į vasaros sporto ir poilsio stovyklą – „Žaidimų vasara“

Sporto mokykla „Klevas“, gavusi Šiaulių miesto savivaldybės dalinį finansavimą vaikų vasaros poilsio programai įgyvendinti, rugpjūčio 16-20 dienomis, Tytuvėnų apyl. Budraičių km. Žemės ūkio mokyklos „valdose“, vykdys tęstinę  sporto ir poilsio stovyklą „Žaidimų vasara“, kur pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius galės nemokamai tenkinti 40 perspektyvių  mokyklos auklėtinių: regbininkų ir žolės riedulininkų.


Programos tikslas –  ne tik sudaryti sąlygas turiningam ir aktyviam moksleivių  poilsiui, užimtumui, saviraiškai, bet ir prigimtinių ir jau  įgytų sportinių gabumų puoselėjimui ir sveikatos stiprinimui.

Stovyklautojai dalyvaus sportinėse,  kūrybinėse ir edukacinėse  veiklose,  o Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyriaus dėstytojai  praktiškai supažindins su floristo, konditerio ir automechaniko specialybėmis.

Stovyklos vadovė – instruktorė metodininkė Irina Dildienė

Dalyvių registracija iki  rugpjūčio 11 dienos el.p. idildiene@yahoo.com

Daugiau informacijos tel. 860096850