Projektas „Šeimos LOGOritmas“

Projektas „Šeimos LOGOritmas“

08.6.1-ESFA-V-911-04-0009

Projekto „Šeimos LOGOritmas“ tikslas – darbingų gyventojų ir jų šeimos narių savimotyvacijos stiprinimas per aktyvų laisvalaikį, mokymą(si) kartu, siekiant efektyvių asmenybės tobulėjimo pokyčių ir įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą bei darbo rinką. Projekto partnerių susitikimo metu aptartos projekto veiklos, tikslai, uždaviniai, tolimesni veiksmai ir gairės.

Tikslinė grupė – darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu (36 asm.).

Projekto partneriai:

  • Socialinės integracijos centras – projekto pareiškėjas.
  • Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius.
  • Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“.
  • Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija.

Projekto veiklos:

  • Šeimos sportas – erdvė pozityvių santykių kūrimui.
  • Informacijos apie socialines paslaugas Šiaulių m. sklaida ir tarpininkavimas jas gaunant.
  • Mokymai „Aktyvi pozicija ir verslumo gebėjimų plėtotė karjeros projektavime“.
  • Individualus profesinis konsultavimas.
  • Savanorių mokymai „Įprasmink savo gyvenimą savanoriaudamas“.
  • Renginiai „Socialinis žadintuvas“.

 

Kontaktai: integracija@gmail.com, +37068445105