„Šiauliai-Klevas“, trenerės : Onutė Kanaporienė, Jūratė Juodytė.