Darbo užmokestis

Informacija apie mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur.
2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv.
 1. Direktorius 1 1005,95    
 2. Treneris 16 1319,83    
           

 

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur.
2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv.
 1. Direktorius        
 2. Treneris        
           

 

 

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2018 m. Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2019 m. Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2020 m.
 1. Direktorius

1

1288,34 1585,84

836,00

 2. Direktoriaus pavaduotojas

2

1133,54 1689,80

1674,13

 3. Treneris

17

743,52 1024,78

1241,26